Đầu nối và phụ kiện tưới

Hiển thị:
Trang

Bịt cho ống nhỏ giọt
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bịt cuối đường ống PE
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bịt nhỏ giọt
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bộ chia 4 nhánh
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bộ chia 4 nhánh nhỏ giọt
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bộ kim cắm nhỏ giọt
Bộ kim cắm nhỏ giọt..
Liên hệ
Bộ kim cắm nhỏ giọt Capinel
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Bộ Lọc đĩa
Bộ lọc đĩa..
Liên hệ
Bộ lọc đĩa AZUD
Bộ lọc đĩa AZUD..
Liên hệ
Bộ lọc đĩa Hàn Quốc
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Co góc nối
Co gióc nối..
Liên hệ
Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc 8mm
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Dây PE 16mm, 20mm, 27mm Hàn Quốc
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Dây PE cho HT tưới nhỏ giọt
           Tưới nhỏ giọt dùng cho hệ thống ..
Liên hệ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 45 (3 Trang)