Ống nhựa mềm phun mưa

Hiển thị:
Trang

Ống Nhựa Mềm Không Đục Lỗ
Đây là công nghệ tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, ở thế giới đã được ứng..
Liên hệ
Ống nhựa mềm phun mưa
Dây rải luống phun mưa hai bên luống có chần biên. Nền nông nghiệp..
Liên hệ
Hiển thị từ 1 đến 2 của 2 (1 Trang)